Головна
Понеділок липня 16, 2018
Реєстрація

Відповідно до постанови КМУ №81 від 08.02.2017 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1045» перелік осіб, які мають право на соціальні стипендії, доповнено такими категоріями: 

- діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи; 
- студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 
- особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей згідно з постановою Верховної Ради України. 

 

 

 

 

 

Нагадуємо, що постановою Кабінету Міністрів України №1045 від 28.12.2016 встановлено новий порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації, які навчаються за денною формою за державним замовленням. 

Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються із заявою на ім’я ректора до уповноваженої особи ЗНТУ щодо виплат соціальних стипендій. 

В заяві зазначають такі відомості: 
прізвище, ім’я та по батькові; 
число, місяць, рік народження; 
зареєстроване та фактичне місце проживання; 
підстава для отримання соціальної стипендії. 

До заяви необхідно додати по дві копії наступних документів (ОБОВ’ЯЗКОВО мати з собою оригінали цих документів для завірення) 

⚠ діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи: 
1. Копію паспорта громадянина України. 
2. Копію свідоцтва про народження дитини. 
3. Копію ідентифікаційного номеру, або копія сторінки у паспорті з відміткою про відмові від ідентифікаційного номеру. 
4. Копію студентського квитка. 
5. Копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи. 

⚠ студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”; 

1. Копію паспорта громадянина України. 
2. Копію свідоцтва про народження дитини. 
3. Копію ідентифікаційного номеру, або копія сторінки у паспорті з відміткою про відмові від ідентифікаційного номеру. 
4. Копію студентського квитка. 
5. Копію довідки органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” 

⚠ особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей згідно з постановою Верховної Ради України. 
1. Копію паспорта громадянина України. 
2. Копію свідоцтва про народження дитини. 
3. Копію ідентифікаційного номеру, або копія сторінки у паспорті з відміткою про відмові від ідентифікаційного номеру. 
4. Копію студентського квитка. 
5. Копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей; 

Для студентів, які звернуться у період з січня по квітень 2017 року за наданням соціальних стипендій , зазначені стипендії призначаються з 1 січня 2017 року. 

Студентам, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором. 

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, може виплачуватися одночасно соціальна стипендія на умовах, визначених цим Порядком, та академічна стипендія. 

Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента. 

Чекаємо на Вас в ауд.405 (4-й поверх головного корпусу) для первинного оформлення документів та написання заяв на отримання соціальної стипендії. 

☎ Телефони для довідок: 

Первинний прийом документів - ауд.405 (комісія соціального захисту профкому студентів, головний корпус, 4-й поверх), тел. 061-769-83-40 

Уповноважена особа ЗНТУ щодо виплат соціальних стипендій – ст.інспектор відділу кадрів Масловська Наталія Григорівна 
(к.22 адміністративного корпусу ЗНТУ) , тел. 061-769-84-38