Історія
Понедельник Сентябрь 24, 2018
Реєстрація
 
Історія та сьогодення
     Основним завданням сучасного Профкому студентів є досягнення того, щоб студент, особливо першокурсник, зіткнувшись з будь-якою проблемою чи опинившись у складній життєвій ситуації, не залишився з нею сам на сам.
 
Сучасний період роботи Профспілкового комітету студентів ЗНТУ:
 
     1999 рік - ухвалюється Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», який закріплює за профспілками у вузах право представляти і захищати права та інтереси членів профспілки-студентів.
 
     До 2005 року студенти, аспіранти та докторанти входили до складу об’єднаної профспілки ЗНТУ і їх представницький орган – студентський сектор профкому ЗНТУ. Інтереси студентства представляв голова студентського сектору профкому, заступник голови об’єднаного з викладачами та співробітниками університету без права фінансового підпису.
 
16 лютого 2005 року  на звітно-виборній профспілковій конференції ЗНТУ приймається рішення про реорганізацію об’єднаної профспілки ЗНТУ.
 
     18 лютого 2005 року проводиться установча конференція первинної організації профспілки студентів, аспірантів та докторантів Запорізького національного технічного університету. 
 
     Первинна організація профспілки студентів, аспірантів та докторантів ЗНТУ є першим в Запорізькій області профспілковим самоврядним об’єднанням студентів. Вона є найпотужнішою та найчисельнішою профспілковою студентською організацією, яка впродовж 10-ти років стоїть на захисті прав та інтересів членів профспілки - студентів, аспірантів, докторантів. Сьогодні ми маємо досвід роботи зі студентами, громадськими організаціями, державними органами та керівниками усіх рівнів.
 
    Первинна організація профспілки студентів, аспірантів та докторантів ЗНТУ є колективним членом профспілки працівників освіти та науки України.
 
    Профспілка працівників освіти і науки України - всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об'єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну належність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в установах і закладах, органах управління, підприємствах, організаціях галузі освіти, осіб, які навчаються у вищих або професійно-технічних закладах освіти (студентів, учнів, аспірантів, докторантів та ін.), незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які займаються індивідуальною педагогічною та іншою діяльністю, осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах освіти у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають Статут Профспілки.
 
 
Профком студентів ЗНТУ та профспілкові бюро студентів на факультетах працюють за напрямками роботи, основні з яких закріплені за комісіями:
 
1) З питань соціального та правового захисту;
2) Організаційно-масовою;
3) Житлово-побутовою;
4) Оздоровчою;
5) Культурно-масовою;
6) Спортивно-масовою;
7) Громадського контролю;
8) Навчально-виховною;
9) Центру працевлаштування;
10) Зовнішніх зв’язків;
11) Прес-служби;
12) Ревізійною.
 

 
     Первинна профспілкова організація студентів ЗНТУ у відповідності до затвердженого плану та кошторису протягом навчального року організовує та сприяє проведенню таких культурно-масових заходів, як:
 
 
-посвяти у студенти,
-міжнародні фестивалі студентських театрів естрадних мініатюр «Студентські жарти»,
-огляди-конкурси художньої самодіяльності «Студентська весна»,
-КВК,
-інтелектуальні ігри «Що? Де? Коли?»,
-організація заїздів до санаторію-профілакторію,
-реалізація міжнародної програми «ISIC-міжнародний студентський квиток»,
-зльоти відмінників,
-тематичнi заходи на факультетах,
-виїзні екскурсії до визначних міст та місць України;
-спортивні змагання, тощо.
 
     Активісти профкому студентів беруть активну участь у проведенні щорічних конкурсів-оглядів на кращу кімнату гуртожитку, на кращий гуртожиток міста, а профспілковий комітет студентів забезпечує фінансову підтримку цих заходів і надає цінні призи переможцям та заохочувальні подарунки учасникам.
 
     Щоденна кропітка робота Профспілкового комітету студентів ЗНТУ дозволила щорічно організовувати та проводити навчання профспілкового активу, де профспілкові активісти-студенти, окрім роз'яснень та консультацій з найважливіших питань університетського життя, отримують унормовані методичні рекомендації щодо діяльності профспілкових осередків на факультетах. На всіх факультетах та у кожному гуртожитку оформлено профспілкові стенди.
 
     Інформаційне забезпечення діяльності профспілки здійснюється завдяки щотижневим зборам із профспілковим активом факультетів.